Røkkes høyre hånd har tjent over 500 millioner i Aker

Børs

(Finansavisen): Kjell Inge Røkkes høyre hånd, Øyvind Eriksen, er blitt rik etter at han inntok konsernsjefsjobben i Aker.Finansavisens beregninger viser at den tidligere BAHR-advokaten har tjent nær 300 millioner kroner gjennom investeringsselskapet Erøy siden 2008. I tillegg kommer lønns- og bonusutbetalinger på 225 millioner kroner.Aker-aksjene står for om lag 160 millioner kroner, altså over halvparten av verdiene i Erøy. Eriksen eier aksjer i Aker, både direkte og indirekte, via Kjell Inge Røkkes TRG Holding, skriver avisen.Han eier også aksjer for om lag 14 millioner kroner i Ocean Yield, 8 millioner kroner i Otovo, samt en mindre investering i teknologiselskapet Cognite. Konsernsjefen eide også obligasjoner og fond for over 20 millioner kroner ved utgangen av 2018.Kontantbeholdningen i selskapet var på nesten 80 millioner kroner i fjor, et tall som høyst sannsynlig har økt med flere millioner takket være utbytter, først og fremst i Aker og TRG Holding. Erøy mottok om lag 31,8 millioner kroner i utbytter i 2018.Finansavisen har ikke lyktes å få en kommentar fra Øyvind Eriksen eller Aker.I årsrapporten til Aker kommer det ifølge avisen frem at Eriksen tjente hele 28,6 millioner kroner i fjor, der fastlønn utgjorde 17,3 millioner kroner og bonus utgjorde 11,3 millioner kroner.Det gjør Eriksen til den best betalte konsernsjefen på Oslo Børs.Eriksen kunne nylig feire 10 år i sjefsstolen i Aker, og man kan trygt si at tiåret har vært en suksess. Aksjekursen i Aker har gjennom 10 år nesten firedoblet seg fra om lag 130 kroner til 510 kroner mandag ettermiddag, skriver avisen. 

kjell inge røkke
øyvind eriksen
aker
Nyheter
Børs