Roger Berntsen: Så mye er Aker BP verdt

Nordnet-analytikeren kommenterer Aker BP i lys av fredagens oljefunn og kvartalsrapportering.

Aker BP rapporterte om resultater for andre kvartal som kom inn omtrent som konsensus hadde ventet. Ebitda kom inn noe bedre enn ventet etter noe lavere letekostnader, mens resultatet var noe svakere enn analytikerne hadde forventet.Den virkelig gledelige nyheten fra selskapet fredag var at det er i ferd med å fullføre boringen av en utforskningsbrønn på Liatårnet. Brønnen har påvist olje, og størrelsen på funnet er estimert til mellom 80 og 200 millioner fat oljeekvivalenter.Ifølge Pareto Securities øker dette NAV (verdijustert egenkapital) med 8 til 21 kroner per aksje basert på informasjonen som er tilgjengelig.Nordnet-analytiker Roger Berntsen, som selv har om lag 6,1 prosent av porteføljen i Aker BP, mener dagens kursoppgang er berettiget.- Aker BP Leverte bedre enn ventet i 2. kvartal. Isolert sett skulle dette gi en kursoppgang på 2,9 prosent i dag (mine estimater). Selskapet er ikke investment-grade, hvilket innebærer en balanse, hvis sårbarhet vil komme til syne i dårlige tider, sier Berntsen før han fortsetter.- Når det er sagt, gitt selskapets sterke hovedeier, Kjell Inge Røkke (Aker Holding), bør selskapet, om nødvendig, ha bedre tilgang på finansiering enn mange andre sammenlignbare selskaper. Videre, gitt at selskapet er rigget for store utbyttebetalinger i årene som kommer, vil dette vanskeliggjøre en vesentlig forbedring av balansen i fremtiden, tror jeg. Mao. aksjen er av lavere kvalitet, men investor kan forvente en tilsvarende større yield (utbytte+kursoppgang), sier analytikeren til Hegnar.no.Den Buffett-inspirerte analytikeren ser ingen grunn til å gjøre store endringer i estimatene etter dagens rapport.- Jeg ser ingen grunn til å endre de langsiktige estimatene gitt tallene for 2. kvartal, da disse ikke avviker stort fra de jeg ligger inne med. Selskapet er, etter mine beregninger, verdt 325 kroner per aksje (sett fra eiers perspektiv). Gitt selskapets langsiktig utbyttekapasitet og dagens aksjekurs, forventer jeg at aksjen vil yielde 8,4 % i snitt de neste årene, avslutter «Orakelet fra Farsund» overfor Hegnar.no.Aker BP-aksjen stiger 0,79 prosent til 267,0 kroner på Oslo Børs fredag.