Roger Berntsen: Selskapet kan bli kjøpt opp - spår solid kursoppgang

Tidligere i dag kunne vi lese at Tomra fikk et resultat etter skatt på 216,6 millioner kroner i 2. kvartal 2019, mot 191,2 millioner kroner i samme periode i fjor.Driftsresultatet ble 302,0 millioner kroner, mot 264,2 millioner kroner året før og ventet 296 millioner kroner.Driftsinntektene beløp seg til 2.318,7 millioner kroner, sammenlignet med 2.127,5 millioner kroner i 2. kvartal 2018 og ventet 2.337 millioner kroner.Styret beskriver 2. kvartal som et robust kvartal for selskapet, med et sterkt momentum i gjenvinning (Sorting Solutions) og vekst i nye pantemarkeder (Collection Solutions).Bruttomarginen kom inn på 45 prosent i kvartalet, opp fra 43 prosent i samme periode i fjor. Begge de nevnte divisjoner forbedret sine marginer.Rapporten her. Presentasjonen her.I skrivende stund omsettes aksjen for 270,40 kroner, ned 0,22 prosent. Det betyr likevel at aksjen er opp 41,29 prosent hittil i år mens den har klatret 61,33 prosent det siste året.Nordnets aksjeekspert Roger Berntsen er godt fornøyd med dagens nyheter. - Tomra leverte gode resultater for 2. kvartal. Tallene bar dessuten preg av at selskapet posisjonerer seg for økt etterspørsel etter sine produkter/løsninger innen retur/gjenvinning og sortering i årene som kommer, noe som er positivt gitt selskapets allerede lønnsomme forretningsmodell, skriver Berntsen i en oppdatering.- Det er for øvrig en kjensgjerning at Tomras forretningsmodell treffes av en rekke positive impulser i disse dager, da flere jurisdiksjoner i verden omsider har fått øynene opp for viktigheten av industrielle løsninger for retur av plastemballasje og sortering av søppel. Jeg forventer at disse positive impulsene vil vare ved de neste 10-12 årene, noe Tomras aksjonærer vil kunne nyte godt av, slår Berntsen fast.Etter å ha gjennomgått informasjonen gitt i resultatrapporten mener Berntsen at det ikke bør bli de store kursutslagene på Oslo Børs i dag.Samtidig erkjenner han at mange kortsiktige investorer har fått «høydeskrekk» etter den siste tids solide kursoppgang.Selskapet er, slik Berntsen ser det, verdt rundt 47 milliarder kroner, tilsvarende 318 kroner per aksje.Samlet sett mener Nordnets aksjeekspert at Tomras aksjonærer, med det svenske investeringsselskapet Latour i spissen, kan forvente seg en årlig avkastning, eller yield (utbytte+kursutvikling) på 3,9 prosent de neste årene.Det er stor sannsynligheten, slik Berntsen ser det, for en rekke positive overraskelser for Tomra og dets underliggende marked i årene som kommer, derfor anser han dagens yield på 3,9 prosent som attraktiv. - Selskapets finansielle og industrielle posisjon i dag, samt sterke utsikter til vekst, bør også tjene selskapet godt dersom verdensøkonomien skulle utvikle seg svakere. Det er dessuten naturlig å anta at en rekke globale industrigiganter har fått øynene opp for Tomra og dets forretningsmodell. Derfor kan det tenkes at selskapet kan komme i spill (bli kjøpt opp), avslutter Berntsen.Det er verdt å merke seg at Tomra er det 4. største selskapet i Roger Berntsens norske aksjeportefølje.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også