Sbanken økte inntektene - når ikke opp likevel

Sbanken-konsernet melder om et resultat etter skatt på 157,8 millioner kroner, sammenlignet med 209,2 millioner kroner i andre kvartal året før.Ifølge Bloombeg-konsensus var det ventet et resultat på 170 millioner kroner. Resultat per aksje endte på 1,40 kroner, mot 1,90 kroner i fjor, og ventet 1,47 kroner. Resultat før skatt ble 202 millioner kroner, mot 254,7 millioner kroner året før, og ventet 236 millioner kroner. Se live webcast kl. 08:30 her Driftsresultatet før utlånstap kom inn på 245,5 millioner kroner, mot 268,1 millioner kroner ved forrige korsvei.Driftskostnadene utgjorde 169,0 millioner kroner i kvartalet, mot 168,3 millioner kroner året før.Netto renteinntekter økte til 359,1 millioner kroner, mot 327,5 millioner kroner i 2. kvartal 2018. Rentemarginen var 1,57 prosent, ned fra 1,47 prosent i andre kvartal 2018.Ved utgangen av kvartalet var kundeutlån til 79,8 milliarder kroner, sammenlignet med 76,8 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal 2018.Avkastningen på egenkapitalen var 10,3 prosent, sammenlignet med 15,3 prosent ved samme korsvei i fjor. Netto tap utgjorde 43,4 millioner kroner i kvartalet, sammenlignet med 13,5 millioner kroner. - Vi har gjenvunnet utlånsveksten og opprettholdt en netto rentemargin på 1,57 prosent. Vi har bekreftet vår sterke markedsposisjon i detaljhandelssegmentet og har lansert en ny og forenklet bankerfaring for SMB-markedet ", sier Magnar Øyhovden, administrerende direktør i Sbanken ASA.Rapporten og presentasjonen her