SeaBird - Utsettelser vil tynge resultatet i Q2 og Q3

Oppdrag ved bruk av Nordic Explorer og Harrier Explorer utsatt

Publisert 30. juli 2019 kl. 08.59
Oppdatert 27. aug. 2019 klokken 17.44
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 223 ord
Børsmeldingen refererer til pressekonferansene 7. Januar 2019 og 1. April 2019 i forbindelse med 2D utforskning i Amerika og 3D utforskning i Vest-Afrika. 3D undersøkelsen var i utgangspunktet tiltenkt å være ferdig tidlig i tredje kvartal, ved å ta i bruk Nordic Explorer, nå utsatt til sent i tredje kvartal. 2D undersøkelsen ved bruk av Harrier Explorer var i utgangspunktet tiltenkt å være gjennomført i løpet av første halvdel av tredje kvartal, nå utsatt til andre halvdel av samme kvartal. Negativt for Q2 og Q3Utsettelsene kommer som følge av vanskeligheter knyttet til manglende kapasitet ettersom SeaBird for øyeblikket mangler grunnleggende utstyr for å få gjennomført operasjonene. Dette medfører økte kostnader og følgelig tynges resultatet i andre og tredje kvartal. Ytterligere flåteoppdatering
Eagle ExplorerVoyager ExplorerOsprey ExplorerBOA GalateaSeaBird Exploration reagerer negativt på nyheten og er i øyeblikket ned 16 prosent til kurs 0,94 kroner 
har nylig gjennomført en undersøkelse for CGG i Mexico-gulfen. Fartøyet setter nå kurs mot vestkysten av Shetland hvor en ny undersøkelse for CGG skal gjennomføres, forventes ferdig i slutten av September.  er for øyeblikket "warm-stacked" i Sørøst-Asia, ettersom det forventes mye aktivitet fremover, hovedsakelig knyttet til 2D undersøkelser. Også her meldes det om forsinkelser. har nylig sluttført en kontrakt i Mexico-gulfen, og er nå på vei mot Nordvest-Europa for nytt oppdrag.Nylig anskaffede ferdigstilles for øyeblikket, fartøyet forventes å tiltre markedet tidlig i 2020.