SEB klart svakere enn i fjor

Oppdatert og rettet. Ble først sammenlignet med 1. kvartal 2019.

SEB hadde et resultat etter skatt på 4,89 milliarder svenske kroner i 2. kvartal, ned 51 prosent fra 10,0 milliarder kroner i samme kvartal i fjor.Driftsresultatet var 6,1 milliarder svenske kroner, ned 43 prosent fra 10,7 milliarder i samme kvartal i fjor.Driftsinntektene var på 12,2 milliarder svenske kroner, opp fra 11,9 milliarder svenske kroner i 2. kvartal i fjor.Forventede tap på utlån var 386 millioner svenske kroner, opp fra 221 millioner i samme kvartal i fjor.Rapporten, nøkkeltall og presentasjoner