Selger Webstep-aksjene for 96 millioner

Global Digital Holding eier ikke lenger aksjer i Webstep-aksjer. 

Børs

Global Digital Holding AS har ifølge en børsmelding solgt alle aksjene i Webstep ASA.Det opplyses om at selskapet har solgt 3.844.255 Webstep-aksjer, tilsvarende 14,26 prosent av den utestående aksjekapitalen. Salget ble gjort til kurs 25 kroner per aksje, tilsvarende 96.106.375 kroner. Terje Bakken, som representerer Global Digital Holding, er representert i styret i Webstep.Webstep-aksjen er onsdag ettermiddag ned 5,88 prosent til 22,40 kroner. Webstep opplyser i en separat melding at det er Embro Eiendom som har kjøpt aksjeposten. Embro har tidligere kjøpt 1.182.200 aksjer i Webstep på en terminkontrakt, tilsvarende 4,4 prosent av utestående aksjer. Embro Eiendom er datterselskap av J. C. Broch AS. Selskapet har etter transaksjonen 3.844.255 aksjer og 1.185.200 rettigheter til aksjer gjennom en terminkontrakt. 

webstep
Nyheter
Børs