Ship Finance låner 100 mill.

Obligasjonsmarkedet er i praksis stengt i juli, men John Fredriksen finner alltid en åpning.

Ship Finance har utvidet et eksisterende senior usikret obligasjonslån med 100 millioner kroner gjennom en rettet plassering.Det fremgår av en melding sendt ut av John Fredriksens skipseiende selskap tirsdag kveld.Totalt utestående i lånet, som forfaller i 2023, er 700 millioner kroner etter utvidelsen som ble tilrettelagt av Arctic Securities.Kupongrenten er på 3 måneders NIBOR pluss et påslag på 4,75 prosent.Nettoprovenyet skal benyttes til generelle selskapsformål, opplyses det.High yield-markedet er generelt så godt som stengt i feriemåneden juli. Låneutvidelsen var derfor rettet mot utvalgte investorer.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også