Slik gikk det med Aker Solutions i andre kvartal

Børs

Aker Solutions melder om et resultat etter skatt på minus 11 millioner kroner i andre kvartal 2019, mot 115 millioner kroner i samme periode året før. Forventning lå på minus 5,6 millioner.  Resultat per aksje ble minus 0,11 kroner, mot 0,42 kroner ved samme korsvei i fjor. Analytikernes forventning lå til sammenligning på 0,12 kroner.Resultatet før skatt ble minus 20 millioner kroner, sammenlignet med 173 millioner kroner året før. Forventning her lå fra analytikerne på 208 millioner kroner. Driftsresultatet ble 98 millioner kroner, mot 254 millioner kroner året før. Konsensus lå på 319,75 millioner kronerDriftsinntektene beløp seg til 7.525 millioner kroner, sammenlignet med 6.254 millioner kroner i andre kvartal 2018. Konsensus lå på 7.152,92 millioner kroner. Selskapet har i andre kvartal foretatt unormalt høye nedskrivninger som kommer inn på minus 221 millioner kroner i andre kvartal, og følgelig tynges driftsresultatet, resultat før skatt og resultat etter skatt. EBITDA-marginen kommer inn på 8,3 prosent i andre kvartal, mot syv prosent ved samme korsvei i fjor. Analytikernes forventning lå på 9,06 prosent. Videre hadde selskapet en ordreinngang på 3,8 milliarder, og en ordrebok ved utgangen av kvartalet på 29,5 milliarder. Netto kontantstrøm etter operasjonelle, finansielle og investeringsaktiviteter kommer i andre kvartal inn på 2.228 millioner, mot 2.440 millioner kroner ved samme periode i fjor. Aker Solutions melder om at inntektene forventes opp ti prosent i 2019.Konsensus estimater er hentet fra Bloomberg og baserer seg på 12 analytikere.Webcast her. 

røkke
resultatrapport
aker solutions
Nyheter
Børs