Slik gikk det med Entra i andre kvartal

Solid opp sammenlignet med samme kvartal i 2018

Resultatet kom inn på 763 millioner kroner, mot 694 millioner kroner i andre kvartal 2018. Resultat før skatt endte på 937 millioner kroner, mot 843 millioner kroner ved samme korsvei året før.Inntektene fra eiendomsforvaltningen kom inn på 352 millioner kroner, mot 364 millioner kroner i fjor, ned tre prosent. Leieinntektene endte på 580 millioner kroner, mot 558 millioner kroner i andre kvartal 2018. Opp fire prosent mot samme periode i 2018.Markedsverdien av eiendomsporteføljen var 47.312 millioner kroner ved utgangen av kvartalet, mot 43.671 millioner kroner ved samme korsvei i 2018.Resultat per aksje kom inn på 1,39 kroner i andre kvartal, mot 1,47 kroner i samme kvartal året før.Utbytte er fastsatt til 2,3 kroner per aksje, og utbetales tiende oktober. Rebel U2Videre er det verdt å nevne at Entra har startet opp et nytt utviklingsprosjekt Universitetsgata 2, ved siden av Tullinkvartalet i Oslo. "Rebel U2" som prosjektet kalles vil være et teknologisk knutepunkt for store og små teknologiselskaper. Bygningen vil være på 28.100 kvadratmeter. Videre utsikterEntra skriver i sin guiding i andrekvartalsrapporten torsdag at leiemarkedet har positive utsikter og de venter videre vekst i porteføljeverdien, men at veksten kommer til å stagnere sammenlignet med senere år. Det ventes en flat til moderat vekst i yield-kompresjonen over de neste årene.Markedet i Oslo er ventet å bevege seg i fordelaktig retning de kommende årene, med lav arealledighet og økende leiepriser.I Bergen og Trondheim er det ventet stabile markeder, og selskapet skriver videre at det er positive tegn på en moderat oppretting i Stavanger de kommende årene.Selskapet ser en moderat oppsving med BNP-vekst og økende sysselsetting i Norge, men at det er usikkerhetsmomenter."Det er fortsatt en generell usikkerhet om fremtiden som bunner primært fra geopolitiske og finansielle makro-faktorer som kan påvirke den norske økonomien", heter det i rapporten.