Slik gikk det med Europris i andre kvartal

Presenterte tall for andre kvartal fredag.

Europris presenterer tall for andre kvartal fredag.Resultatet kom inn på 102,8 millioner kroner, mot 136,2 millioner kroner i fjor og ventet 129,3 millioner kroner.Resultatet, så vel som driftsresultat og ebitda, tynges av en syv millioner kroners tapsavsetning relatert til en mulig konkurs hos en leverandør.Resultat per aksje ble dermed 0,64 kroner, mot 0,82 kroner i andre kvartal 2018 og forventet 0,77 kroner per aksje.Resultat før skatt ble på 131,1 millioner kroner, mot 176,9 millioner kroner ved samme korsvei i fjor og analytikernes forventninger om 166 milliloner kroner.Driftsresultatet kom inn på 153,4 millioner kroner, mot 184,6 millioner kroner i fjor og ventet 188 millioner kroner.Justert ebitda kom inn på 295,5 millioner kroner. Det var forventet en ebitda på 316,6 millioner kroner.Selskapet skriver at operasjonelle kostnader økte med 35 millioner på grunn av oppfylling av det nye lagret i Moss.Bruttoresultatet endte på 687,9 millioner kroner, mot 625,0 millioner kroner ved samme korsvei i fjor og ventet 682,4 millioner kroner.Bruttomarginen kom dermed inn på 42,4 prosent, mot 43,8 prosent i fjor. Se webcast fra presentasjonen her!Omsetningen endte på 1.621,6 millioner kroner, mot 1.427 millioner kroner i andre kvartal 2018 og forventet 1.575,2 millioner kroner.Selskapet vokste dermed med 13,6 prosent.Like-for-like veksten kom inn på kruttsterke 9,8 prosent.Totalt hadde Europris 263 butikker ved utgangen av kvartalet, mot 256 butikker for ett år siden.Det er verdt å merke seg at resultatet ble negativt påvirket av tidspunktet for påsken i fjor, men positivt i år. Europris har også gått over til å kapitalisere leasingkostnadene siden fjorårets andre kvartal. Dette medfører store avvik i ebitda, men også avvik i driftsresultatet som kun skyldes regnskapstekniske forhold.«Vi er fornøyde med at Europris opplever større kundetrafikk som bidrar til høyere omsetning. Kvartalet var spesielt fordi en sen påske ble etterfulgt av mer eller mindre direkte sommer. Teamet evnet å gjennomføre denne sesongovergangen strålende», heter det i rapporten.UtsikterStyret i Europris har godkjent ytterligere seks nye butikker for 2019 og fremover hvorav en avhenger av planleggingsgodkjenning.Videre venter selskapet å ta over en til to franchise-butikker i 2019.Europris langsiktige målsetning er å levere like-for-like-vekst over markedet over tid. Selskapet har også fortsatt målsetning om å øke ebitda-marginen over tid og å betale ut utbytte med en 50-60 prosent utbetalingsrate fra nettoresultatet.Europris åpnet i første og andre kvartal i år henholdsvis en og fire butikker, og har tidligere guidet åpning av 12 butikker for 2019 og fremover.Rapporten Presentasjonen