Slik gikk det med PGS i andre kvartal

Katta var ute av sekken på forhånd, men slik endte PGS-tallene for andre kvartal.

PGS presenterer tall for andre kvartal 2019 torsdag morgen.Katta var delvis ute av sekken på forhånd da selskapet kom med en oppdatering på de viktigste linjene i regnskapet i forrige uke.Segment-driftsresultat ble 17,7 millioner dollar, mot 13,6 millioner dollar i fjor og ventet 17 millioner dollar.Segment-ebitda endte på 135,2 millioner dollar, mot 136 millioner dollar året før og forventning om 143 millioner dollar.Omsetningen, som skuffet konsensus med om lag 10 prosent i forrige uke, ble 215,6 millioner dollar, mot 199,4 millioner dollar året før.MultiClient ga inntekter på omtrent 113 millioner dollar, der 67 millioner er fra prefunding og 46 millioner er fra late sales.Kontraktsinntekter var på rundt 94 millioner dollar.Operasjonell kontantstrøm kom inn på 108,1 millioner dollar i kvartalet, mot 121,7 millioner dollar ved samme korsvei året før. Arbeidskapitalen kom inn på minus 200 millioner dollar, og kontantbeholdningen var ved utgangen av kvartalet på 33,2 millioner dollar. Likviditetssituasjonen er altså ganske anstrengt for seismikkaktøren.Ordreboken var på 300 millioner dollar ved utgangen av kvartalet, mot 238 millioner dollar ved utgangen av første kvartal."Ordreboken steg med 26 prosent i andre kvartal. Prisingen av de nyeste kontraktene er konsistent med det vi har indikert tidligere med en prisøkning på om lag 35 prosent fra 2018-gjennomsnittet", heter det i rapporten.Rapporten PresentasjonenUtsikterPGS forventer at kundene vil generere store kontantstrømmer i tiden som kommer, noe det mener vil bidra til mer leteaktivitet. Derfra tror seismikkselskapet på en solid markedsforbedring i tiden fremover.Kontraktsseismikk er for øyeblikket best posisjonert for å tjene på et bedre marked, ifølge selskapet. Det er særlig 4D-seismikk som er attraktivt blant oppdragsgiverne.Selskapet venter brutto kontantkostnad på 550 milllioner dolllar for inneværende år.Kontantinvesteringer i MultiClient ventes å komme inn på om lag 225 millioner dollar for 2019. Dette er ned fra tidligere guidet 250 millioner dollar.Omkring 50 prosent av 3D-flåten forventes å bli allokert til MultiClient for inneværende år.CAPEX forventes å komme inn på 70 millioner dollar for helåret.Videre gjentar selskapet at forhåndsfinansieringsnivået for helåret 2019 ventes i øvre del av guidingen på 80-120 prosent.PGS vil de neste seks månedene ha to skip ved verft i til sammen 36 dager."Apollo" vil gå til verft i tredje kvartal 2019 i 22 dager for å gjennomføre hovedklassing.Videre vil "Ramform Hyperion" gå til verft i fjerde kvartal i 14 dager for å installere scrubber.PGS opplyser at bookingen for 3D-skip neste tre kvartaler er på 52 fartøysmåneder, hvorav 24 er for tredje kvartal, 21 for fjerde kvartal 2019 og 7 for første kvartal 2020.Videre opplyses det at selskapet er i prosess om å ferdigstille kontrakter med en minimumsverdi på 75 millioner dollar, som er inkludert i fartøy-bookingen.PGS fullt booket for tredje kvartal, mens de også er fullt booket med syv fartøy i fjerde kvartal. I presentasjonsmaterialet fremkommer det at selskapet vurderer å drifte 7 til 8 skip i fjerde kvartal 2019, avhengig av etterspørsel.Frykter emisjonNorne Securities nedgraderte det gjeldstyngede seismikkselskapet til hold fra tidligere kjøp i forrige uke. Kursmålet ble sablet fra 33 til 13 kroner, en massakrering på 60 prosent.Norne begrunnet den kraftige revideringen med vesentlig større sjanse for emisjon nå etter at selskapet mislyktes med å refinansiere gjelden i juni."Planen var å hente totalt 675 millioner dollar med ny gjeld for å erstatte eksisterende forpliktelser, men forslaget ble trukket tilbake fordi renten ville ha blitt for høy", heter det meldingen fra Norne.PGS tror de kan refinansiere på et senere tidspunkt til bedre betingelser samtidig som at markedet bedrer seg. Første forfall på eksisterende gjeld er fortsatt 17 måneder frem i tid."Sannsynligheten for at refinansieringen må inneholde en aksjeemisjon for å overbevise kreditorene har åpenbart økt", skriver Norne Securities.Johan Andresen er, gjennom investeringsselskapet Ferd, blant de største aksjonærene i seismikkselskapet som har båtene på egen balanse.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også