Slik gikk det med Schibsted i andre kvartal

Børs

Schibsted presenterer tall for andre kvartal 2019 tirsdag.Resultatet endte på 353 millioner kroner, mot 295,0 millioner kroner i andre kvartal i fjor og ventet 385,4 millioner kroner.Resultat per aksje ble på 1,14 kroner, mot 1,24 kroner året før og forventet 1,42 kroner.Resultat før skatt kom inn på 568 millioner kroner, mot 593,0 millioner kroner i fjor og ventet 705,4 millioner kroner.Driftsresultatet (ebit) ble 603 millioner kroner, mot 623,0 millioner ved samme korsvei i fjor og forventet 707,5 millioner kroner.Ebitda kom inn på 1.060 millioner kroner, mot 895,0 millioner kroner i andre kvartal 2018 og analytikernes forventning om 1.023,5 millioner kroner.Det var særlig marginforbedringer innen News Media som bidro til positivt.Se live webcast her! Eksklusive Adevinta ble ebitda 557 millioner kroner, mot 518 millioner kroner ved samme korsvei året før.Omsetningen endte på 4.798 millioner kroner, mot 4.602 millioner kroner i fjor og ventet 4.885 millioner kroner.Eksklusive Adevinta kom omsetningen inn på 3.216 millioner kroner, mot 3.191 millioner kronet året før.«Schibsted fortsatte den sterke utviklingen i de fleste av våre fokusområdet. Finansielt er Schibsted der det skal være med en ebitda på 557 millioner kroner når man ekskluderer Adevinte. For hele gruppen passerte omsetningen én million kroner i ebitda i et kvartal for første gang noen sine, sa CEO Kristin Skogen Lund i en melding.«Nyhetsmedia leverte bra i et utfordrende marked i andre kvartal. Inntekter fra digitale abonnementer fortsatte å vokse raskt, og kostnadskontrollen er god, noe som resulterte i bedre marginer», heter det fra Skogen Lund i meldingen.Rapporten PresentasjonenUtsikterStyret i Schibsted har besluttet å iverksette et tilbakekjøp av opp til to prosent av utestående aksjer i selskapet i tredje kvartal 2019.Det skriver Schibsted i selskapets kvartalsrapport for andre kvartal 2019 tirsdag.Hensikten med det foreslåtte tilbakekjøpet er å justere kapitalstrukturen og å øke antallet egne aksjer tilgjengelig for bruk i selskapets insentivordninger, samt oppgjør i oppkjøp.Selskapet vil vurdere å slette enkelte av aksjene permanent, opplyses det videre.Selskapet gjentar at den internasjonale ekspansjonskostnaden for Lendo vil påvirke ebitda negativt med rundt 70 til 100 millioner kroner i 2019, skriver TDN Direkt.«Innen Schibsted Next, inkludert Finansielle tjenester, ventes Lendo å vokse bra over tid, men det er usikkerhet relatert til timingen av gjenopptakelsen av vekst i det norske markedet. En moderat ekspansjonsinvestering i nye markeder, som Danmark, Polen og Australia vil hemme marginene», skriver selskapet.I forrige kvartalsrapport skrev selskapet at Lendo "ventes å vokse bra, selv om en moderat ekspansjonsinvestering i nye markeder, slik som Danmark, Polen og Østerrike, vil dempe marginene noe".Prisjakt ventes fortsatt å fortsette med solid topplinjevekst og sunne marginer.Videre fastholder Schibsted målet på mellomlang til lang sikt om en årlig omsetningsvekst på 8-12 prosent innen Nordic Marketsplaces.Innen nyhetsmediene gjentar selskapet ambisjonen om å holde stabile ebitda-marginer.

schibsted
Nyheter
Børs