Sparebank 1 Gruppen «betydelig bedre enn ventet»

Sparebank 1 Gruppen slår home run i andre kvartal 2019.

Sparebank 1 Gruppen vil levere et resultat som er "betydelig bedre enn ventet" for andre kvartal 2019, blant annet som følge av en engangseffekt i SpareBank 1 Forsikring, fremkommer det av en melding torsdag.Samlet resultat for kontrollerende interessers andel i SpareBank 1 Gruppen AS utgjør 954 millioner kroner for andre kvartal.SpareBank 1 SR-Banks andel av dette resultatet utgjør 186 millioner kroner og vil bli resultatført i andre kvartal 2019.SpareBank 1 Østlandets andel av dette resultatet utgjør 118 millioner kroner og vil bli resultatført i andre kvartal 2019.SpareBank 1 Nord-Norges andel av dette resultatet utgjør 186 millioner kroner og vil bli resultatført i andre kvartal 2019.SpareBank 1 SMNs andel av dette resultatet utgjør 186 millioner kroner og vil bli resultatført i andre kvartal 2019.SpareBank 1 Østfold Akershus andel av dette resultatet utgjør 29 millioner kroner og vil bli resultatført i andre kvartal 2019.SpareBank 1 Telemarks andel av dette resultatet utgjør ca. 15 millioner kroner og vil bli resultatført i andre kvartal 2019.SpareBank 1 Ringerike Hadelands andel av dette resultatet utgjør 29 millioner kroner, og vil bli resultatført i andre kvartal 2019.SpareBank 1 BVs andel av resultatet på 954 millioner kroner er 29 millioner kroner, og vil bli resultatført i andre kvartal 2019