Sparebank hever renten

Hønefoss Sparebank endrer utlåns- og innskuddsrenter.

Børs

Hønefoss Sparebank har ifølge en melding besluttet å øke innskudds- og utlånsrentene med inntil 0,25 prosent.For eksisterende kunder vil renteendringen tre i kraft med virkning fra 23.august 2019. For nye kunder vil de nye prisene gjelde fra 9.juli på utlån og 23.august på innskudd.

rente
sparebank
hønefoss sparebank
Nyheter
Børs