Steem1960 har utbetalt 105 mill. i utbytte på 4 år

Utbyttefesten til skipsmeglerne i Steem1960 fortsetter, riktignok på et lavere nivå enn tidligere. Med innføringen av IMO 2020 kan det bli full gass igjen. 

Børs

Skipsmeglerforetaket Steem1960 klarte å bremse de siste års inntektsfall i fjor.Fra 2015 da inntektene til morselskapet beløp seg til 196,8 millioner kroner, falt inntektene til 139,8 millioner kroner i 2017. De falt videre også i fjor, men da kun med én snau million til 138,9 millioner kroner.I årsberetningen for 2017 ble det varslet at økt aktivitet ut mot befraktningsmarkedene selskapet dekker ville være fokus for å demme opp for lavere aktivitet. Det har dermed hatt ønsket effekt.LønnshoppFra kontorer i Oslo og Bergen, samt via datterselskapene i Singapore og Houston, dekker skipsmeglerne i Steem1960 hovedsakelig gass, samt kjemikalie- og produkttank. Selv om inntektene falt beskjedent ble driftsresultatet mer enn halvert til 11,1 millioner kroner som følge av en betydelig økning i lønnskostnadene; 14,5 prosent, fra året før.Ved utgangen av 2018 hadde skipsmeglerkonsernet 84 ansatte, to flere enn året før, og én færre enn i 2017.På bunnlinjen satt selskapet igjen med 26,5 millioner kroner, etter en nedgang på 4,2 millioner. Utbyttet til eierne, hovedsakelig de ansatte, ble redusert fra 22,1 millioner kroner til 12,2 millioner kroner. På fire år har eierne mottatt et samlet utbytte på om lag 105 millioner kroner.Spår positiv IMO-effektSelv om ikke Steem1960-meglerne venter en forrykende utvikling i år heller, ser de en katalysator som kan bidra positivt.«Nybggingsmarkedet, samt aktiviteten i annenhåndsmarkedet, forble svak gjennom 2018. Den nåværende overkapasiteten i mange markeder vil sannsynligvis ha en dempende effekt på aktiviteten også i 2019», heter det i årsberetningen.«Men, IMO 2020-utslippskravene kan ha en positivt effekt på erstatting av eldre tonnasje, og kan dermed være positivt for markedet», skriver skipsmeglerhuset. Det poengteres at produkttankmarkedet snudde opp i fjerde kvartal i fjor, med mer aktivitet og høyere rater, noe som har fortsatt inn i 2019. Innen gass oppnår de største skipene som frakter flytende petroleumsprodukter (LPG), VLGC-ene - Very Large Crude Carriers - nå rater på rundt 63.000 dollar dagen; de høyeste på flere år. «Gjennom 2019 vil fraktmarkedene sannsynligvis svinge slik vi har sett de seneste årene, men med en mulig økning i rater og aktivitet i andre halvår når man kommer nærmere introduksjonen av IMO 2020-reguleringene», heter det. Solgte seg nedEtterkommerne av shippinginvestoren og motstandsmannen Inge Steensland, besluttet i 2016 å selge seg ut av skipsmeglerhuset Inge Steensland AS som han etablerte tilbake i 1960.Som et resultat av endringen i eierskapet, skiftet skipsmeglerforetaket navn til Steem1960 med effekt fra 1. januar 2017.«Steenslandfondet» er fortsatt største eier med en andel på 11 prosent, mens resten eies av foretakets senior skipsmeglere.

steem1960
inge steensland
skipsmeglerhus
skipsmegler
årsregnskap
imo 2020
lpg
produkttankere
kjemikalietank
utbytte
Nyheter
Børs