Sterk vekst for Kitron

Topplinjen og dritsresultatet vokser.

Kitron er torsdag ettermiddag ute med tall for årets andre kvartal. Selskapet kan melde om et rekordhøyt driftsresultat. Inntektene beløp seg til 860,2 millioner kroner, en oppgang på rundt 29 prosent fra 666,6 millioner kroner samme kvartal i fjor. På forhånd hadde analytikerne ventet inntekter på 812 millioner kroner, ifølge Bloomberg. Selskapet opplyser at alle markedssektorer vokste og at veksten var spesielt sterk innen markedssektorene forsvars/luftfart og offshore/marine.Driftsresultatet (ebit) kom inn på 56,4 millioner kroner, opp fra 45 millioner kroner i andre kvartal 2018. Samtidig som driftsresultatet fikk seg en pen økning var lønnsomheten lavere. Ebit-marginen var på 6,6 prosent i kvartalet, sammenlignet med 6,8 prosent samme kvartal i fjor. På bunnlinjen satt selskapet igjen med 36,3 millioner kroner eller 0,20 kroner per aksje, sammenlignet med 34,5 millioner kroner i fjor. Her var det ventet 0,195 kroner per aksje. - Andre kvartal ble preget av sterk vekst, noe som førte til rekordhøye driftsinntekter. Samtidig har vi forberedt oss på å håndtere videre vekst gjennom våre kunngjorte kapasitetsutvidelser i USA, Polen og Kina. Jeg er også glad for at den utfordrende komponentsituasjonen i bransjen nå er bedre, og dette forventes å redusere arbeidskapitalen gradvis de kommende kvartalene, sier Kitrons finansdirektør og konstituert konsernsjef Cathrin Nylander.Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en backlog på 1.453,3 millioner kroner, opp fra 1.008,9 millioner kroner.Se kvartalspresentasjonen live fra kl 14:00UtsikterI rapporten skriver selskapet at for 2019 forventer det at driftsinntektene vil øke til mellom 3.200 og 3.400 millioner kroner.- Resultatet i kroner er høyere enn de tidligere utsiktene, men EBIT-marginen er ventet å være mellom 5,9 og 6,3 prosent. Sterkere vekst enn forventet på grunn av innfasing av kunder skaper midlertidig ineffektivitet ved eksisterende anlegg. Oppstarten ved det polske anlegget forventes også å påvirke marginene. Vi forventer at marginutfordringene er løst når vi går inn i 2020. Veksten drives primært av oppkjøpet av EMS divisjonen fra API Technologies Corp. og vekst for kunder innen sektorene forsvar/luftfart, industri og offshore/marine, heter det.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker