Stig Myrseth anbefaler seks aksjer

I den siste ukerapporten fra Dovre Forvaltning kan vi lese at investeringsdirektør Stig Myrseth ikke foretar noen endringer i den anbefalte porteføljen.I løpet av forrige uke la Dovre-porteføljen på seg 3,42 prosent.Det betyr at Dovre-porteføljen er opp 16,69 prosent hittil i år.Elkem og Norsk Hydro var forrige ukes beste aksjer, med kursoppganger på henholdsvis 13,25 prosent og 8,51 prosent.Dovre-porteføljen består av følgende aksjer: 

  • Magseis
  • Okeanis
  • NRC Group
  • Kværner
  • Elkem
  • Norsk Hydro