Stordalen med aksjesmell

Til tross for høyere inntekter, ble bunnlinjen nærmest halvert for Stordalen.

Børs

I 2018 kunne Petter Stordalen glede seg over inntekter på 10,82 milliarder kroner, mot 10,13 milliarder kroner i 2017. Til tross for inntektsvekst endte driftsresultatet ned til 579,55 millioner kroner i 2018, mot 701,45 millioner kroner i 2017. Dette tilsvarer et fall på 17,38 prosent.AksjesmellFinanskostnadene endte i 2018 på 660,36 millioner kroner, mot 457,82 millioner kroner i 2017. Selv om finanskostnadene ble høyere enn året før, er rentekostnadene fremdeles lavere på 161,62 millioner kroner, mot 228 millioner kroner. Det er aksjesmellen som i 2018 ble bokført til en resultatendring på minus 262,82 millioner, som hovedsakelig drar finanskostnadene opp. I balansen viser markedsbaserte aksjer 819,01 millioner kroner i 2018, mot 1,5 milliarder kroner i 2017.Finansinntektene endte på 403,14 millioner kroner i 2018, mot 366,64 millioner kroner i 2017.Netto finansresultat endte på minus 257,22 millioner kroner i 2018, mot minus 91,18 millioner kroner i 2017.“Av annen finansinntekt på 363,9 millioner kroner, er 126,9 millioner kroner relatert til konsenselskapet Strawberry Capital AS og består av nettogevinst ved realisasjon og verdivurdering av finansielle instrumenter, samt utbytte og valutagevinst. Det resterende er i hovedsak relatert til Nordic choice Hotels med 151,2 millioner kroner, som utgjør valutagevinster på lån og valutaterminkontrakter samt Strawberry Group AS med valutagevinster 48,7 millioner kroner”, skrives det i årsrapporten.Enormt fall i bunnlinjenResultat før skatt endte på 322,33 millioner kroner i 2018, mot 610,27 millioner kroner i 2017, en nedgang på 47,18 prosentI 2018 ble resultatet etter skatt 168,41 millioner kroner, mot 524,02 millioner kroner i 2017. Det tilsvarer en nedgang på hele 67,86 prosent.

petter stordalen
Nyheter
Børs