Storebrand leverer svakere

Storebrand melder om et resultat etter skatt på 451 millioner kroner i 2. kvartal 2019, mot 583 millioner kroner i samme periode året før.Ifølge Bloomberg ventet analytikerkorpset et justert resultat etter skatt på 529,50 kroner. Resultatet før skatt ble 464 millioner kroner, sammenlignet med 714 millioner kroner året før. Driftsresultatet for andre kvartal var 474 millioner kroner, ned fra 645 millioner kroner i andre kvartal 2018. - Driftsresultat er underliggende tilfredsstillende, men preget av omstillingskostnader og periodisering av avkastningsbaserte kostnader, skriver selskapet. - Kostnader knyttet til omstruktureringer, som vil gi lavere kostnader fremover, påvirker driftsresultatet med 45 millioner kroner. Et ordinært forsikringsresultat i kvartalet etter ekstraordinært gode forsikringsresultater i andre kvartal 2018 gir et lavere driftsresultat sammenlignet med fjoråret.Konsernresultatet før amortisering ble 578 millioner kroner, mot 812 millioner kroner året før.- Storebrand leverer tilfredsstillende underliggende resultater justert for avkastningsbaserte kostnader og omstillingskostnader. Salget er godt og vi har vunnet mange nye kunder i både Norge og Sverige som vi ser frem til å ønske velkommen i andre halvår, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.