Storkommune: Fjerner bompenger og tilbyr gratis parkering

Den nye storkommunen Indre Østfold vil stimulere til handel gjennom å tilrettelegge for bil.

Børs

1. januar 2020 blir Askim, Eidsberg, Hobøl, Spydeberg og Trøgstad til Indre Østfold kommune. Den nye kommunen vil bli svært bil-vennlig  for beboere og besøkende.- Indre Østfold kommune skal være en JA-kommune og vil jobbe for at alle bidrar til å gjøre hverandre gode. Vi blir en stor landbrukskommune med godt over 45.000 innbyggere og beboerne er avhengig av bil. Derfor skal vi ikke stenge omlandet ute, men tvert om legge forholdene til rette for vekst og bilbruk. Bombetaling blir borte i 2021 og da blir det gratis å kjøre bil i kommunen, og parkering skal fortsatt være gratis, sier  Olav Breivik (H), ordfører i Hobøl Kommune og potensiell ordførerkandidat for den nye kommunen, ifølge en melding.Breivik er opptatt av handel og næringsutvikling og ønsker minst mulig handelslekkasje til Sverige.- Vi må sikre at flest mulig handler her og demmer opp for handelslekkasjen til Sverige. Jo flere som handler her, jo tryggere blir det med tanke på å beholde arbeidsplasser og sikre gode boforhold. Det vil legges til rette for at handelsområdene i kommunen skal ha best mulige forutsetninger for drift. Vi skal være raske på saksbehandling av byggesaker, og skal bruke ny, intelligent teknologi for effektiv kundebehandling, poengterer Breivik.

bompenger
Nyheter
Børs