Styreleder kjøper aksjer for 20,5 millioner

Styreleder i Norway Royal Salmon ASA (NRS), Helge Gåsø, har fredag gjennom Gåsø Næringsutvikling AS benyttet sin kontraktsmessige rett til å kjøpe 100.000 aksjer i NRS.Kjøpet ble gjort til kurs 205 kroner per aksje, tilsvarende 20,5 millioner kroner. Det opplyses videre om at Gåsø Næringsutvikling AS forlenget en TRS (Total Return Swap) med gjenværende aksjer på 150.000 aksjer i NRS til 17. januar 2020. I forbindelse med nevnte TRS-avtale har Gåsø Næringsutvikling AS inngått en kontraktsmessig rett til å erverve 150.000 aksjer i selskapet til 209,2 kroner per aksje.Etter denne transaksjonen og forlengelsen av TRS-avtalen eier Gåsø Næringsutvikling AS eller har kontraktmessig rett til totalt 7.143.188 aksjer i NRS, tilsvarende 16,39 prosent av aksjekapitalen i selskapet.