Svakere år for kundene ga svakere år for Sissener

Negativ avkastning ga ingen suksesshonorar for Jan Petter Sissener i fjor

Børs

Etter suksessåret 2017, ble fjoråret mer av den normale varianten for Jan Petter Sisseners selskap Sissener As.Selskapet som har ansvar for forvaltning av hedgefondet Sissener Canopus, fikk totale inntekter på 47,7 millioner kroner i 2018, sammenlignet med 84,8 millioner kroner i 2017. Jan Petter Sissener og hans barn eier 92,4 prosent av Sissener As. Fallet i inntekter kan nok tilskrives at 2018 ble et langt dårligere år enn 2017 for fondet. I fjor ble avkastningen på minus 5,57 prosent, sammenlignet med en avkastning på 14,8 prosent i 2017. Når det ikke går bra for kundene, går det heller ikke bra for Sissener. Dermed ble det ingen suksesshonorar for Sissener i fjor. Sissener Canopus baserer seg på et tegningsgebyr på to prosent og et løpende gebyr på 2,19 prosent årlig. I tillegg får Sissener et suksesshonorar på 20 prosent av all avkastning over 3-måneders NIBOR pluss fire prosent. Inntektsfallet gjorde at årsresultatet også ble kraftig svekket. Selv om 6,1 millioner kroner på bunnlinjen er til å leve med, er det lite sammenlignet med 28,5 millioner i 2017. Bonuskutt Som følge av det svakere resultatet, måtte de ansatte i Sissener As ta til takke med langt lavere bonuser. I fjor ble 3,9 millioner kroner i bonus fordelt på 13,5 årsverk.I 2017 var det bonusfest, og de ansatte kunne da dele hele 14,3 millioner kroner i bonuser. Så langt i år er fondet opp rundt 12 prosent, så dersom Sissener klarer å holde på denne avkastningen ut året, blir det et pent suksesshonorar for 2019. Gode grunner til å være forsiktigI årsrapporten skriver Sissener at han ikke har tro på resesjon i 2019, men at det allikevel er gode grunner til å være forsiktig. - Etter selskapets vurdering er det å investere i aksjemarkedet fortsatt et godt langsiktig  alternativ, da alternativet til aksjer er dårlig (lave renter). Videre anser vi risikoen for resesjon som begrenset i 2019, og vi tror det er en reell mulighet for at forventningsindikatorer som PMI-tall vil snu opp i løpet av 3. kvartal 2019. Det er likevel gode grunner til å være forsiktig, da inntjeningsestimatene for 2019 har falt med svekkede vekstutsikter, skriver Sissener i årsrapporten. Sissener skriver videre at fondet ser for seg å øke forvaltningskapitalen fremover. - Det generelle investeringsklimaet er fortsatt greit. Sammen med langsiktig gode forvaltningsresultater gir dette et godt grunnlag for å øke kapital under forvaltning i tiden fremover fra 2.750 millioner ved årsskiftet, heter det.

jan petter sissener
Nyheter
Børs