Svakere fra Sparebanken Øst

Renteinntektene øker, men bunnlinjen krymper.

Sparebanken Øst melder om et resultat etter skatt på 85,9 millioner kroner i årets andre kvartal, ned fra 105,6 millioner kroner samme kvartal i fjor. De totale inntektene beløp seg til 174,4 millioner kroner, hvorav netto renteinntekter utgjorde 153,4 millioner kroner. De totale inntektene i fjor på 197,2 millioner kroner var høyere, men renteinntektene på 133,9 millioner kroner var lavere. Forskjellen skyldes i all hovedsak at selskapet i fjor hadde netto resultat fra finansielle eiendeler på 48,9 millioner kroner, mens i år var det samme resultatet kun 5,4 millioner kroner. Egenkapitalrentabiliteten i kvartalet ble på 9,19 prosent mot 12,24 prosent for samme kvartal i 2018. Utlånsveksten i 2019 ventes fortsatt å være lavere enn i 2018, innenfor både person- og bedriftskunder, men på nivå med den generelle kredittveksten over tid.


Les også