Targovax oppdaterer - sikkerhetsvurderinger i doseøkningsfasen er fullført

Børs

Targovax kunngjør begynnelsen av ekspansjonsdelen i fase I / II-studien med ONCOS-102 i kombinasjon med durvalumab, ifølge en melding fra selskapet mandag.All sikkerhetsvurderinger i doseøkningsfasen er fullført, og fem amerikanske sykehus er nå åpne for videre rekruttering, opplyses det.I forrige uke ble det kjent at tre av ni pasienter responderte i del 1 av studien med ONCOS-102 i kombinasjon med Keytruda mot føflekkreft.«Responsraten på 33 prosent er svært lovende i en gruppe med immunresistente pasienter», skrev Targovax.Med studien ønsker Targovax å undersøke om injeksjoner direkte inn i kreftsvulsten med det onkolytiske viruset ONCOS-102 kan aktivere immunsystemet slik at pasientene igjen kan få effekt av behandling med Keytruda.- Vi er svært fornøyde med å bekrefte vår hypotese om at ONCOS-102 kan få sjekkpunkthemmere til å virke igjen. Sjekkpunkthemmere som Keytruda har revolusjonert behandlingen av føflekkreft de siste årene, men det er dessverre fortsatt mange pasienter som ikke har effekt, eller mister effekten, av denne typen immunterapi. Det er nettopp denne gruppen vi ønsker å hjelpe, sa medisinsk direktør Magnus Jäderberg i Targovax i forrige uke.

targovax
Nyheter
Børs