TGS har kjøpt egne aksjer

Seismikkselskapet TGS har ifølge en melding kjøpt tilbake 10.000 aksjer.Kjøpet ble gjort til snittkurs 227,5012 kroner pr aksje, tilsvarende 2,27 millioner kroner.Etter transaksjonen har TGS 714.630 egne aksjer, tilsvarende en eierandel på 0,696 prosent.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også