TGS har kjøpt tilbake aksjer

TGS har i forbindelse med sitt tilbakekjøpsprogram kjøpt 20.000 egne aksjer mandag.Kjøpet ble gjort til en gjennomsnittskurs til 218.579 kroner, tilsvarende 4,37 millioner kroner.Etter dette eier TGS 744.630 egne aksjer, tilsvarende 0,725 prosent.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også