Thorsen stokker om i Solon

Børs

Hortulan AS, et selskap heleiet av Simen Thorsen, styreleder i Solon Eiendom ASA, har i dag inngått en terminkontrakt vedrørende kjøp av 2.000.000 aksjer i Solon Eiendom ASA. Terminkontrakten utløper 20. september 2019 til en pris på NOK 36,6177 per aksje.Hortulan AS har samtidig solgt 2.000.000 aksjer i Solon Eiendom ASA til en pris på NOK 36,40 per aksje. Hortulan AS, ved Simen Thorsen, tildeles i transaksjonen fullmakt til å stemme for 2.000.000 aksjer gjennom forwardterminkontrakten. Stemmerettigheter til, og total eksponering mot aksjer i Solon Eiendom ASA eiet av Simen Thorsen, direkte eller indirekte gjennom Hortulan AS, forblir følgelig uendret.Etter gjennomføring av transaksjonene eier Simen Thorsen 4.131.959 aksjer privat, 9.632.756 aksjer og forwardterminer med eksponering mot 2.000.000 aksjer gjennom Hortulan AS, til sammen 22.56 prosent av den totale aksjekapitalen og stemmerettighetene i Solon Eiendom ASA.Runar Vatne er også storaksjonær i eiendomsselskapet.Solon Eiendom-aksjen faller 0,82 prosent til 36,2 kroner.

solon eiendom
Nyheter
Børs