To små innsidekjøp - XXL-topp på farten

Finansdirektøren støttekjøper.

Finansdirektør og primærinnsider Stein Eriksen har i dag kjøpt 2.000 aksjer i XXL til kurs 25,33 kroner, går det frem av en børsmelding.Eriksen eier etter dette 32.000 aksjer i XXL.XXL straffes med et kursfall på 13,1 prosent til 25,42 kroner etter dagens skuffende kvartalsrapport.I Protector Forsikring har primærinnsider Henrik Høye, direktør bedrift- og offentlig sektor, i dag kjøpt 2.000 aksjer til kurs 48,50 kroner.Høye eier etter dette 20.100 aksjer i Protector Forsikring.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også