Trøims riggbaby vil hente inntil 430 mill

Borr Drilling vil hente penger ved notering på NYSE.

Borr Drilling Limited har levert inn en registrering til det amerikanske finanstilsynet US Securities and Exchange Commission (SEC) relatert til en foreslått notering av selskapets aksjer i USA på New York Stock Exchange (Nyse), ifølge en melding fra selskapet onsdag kveld.Selskapet har til hensikt å hente 10-50 millioner dollar i tilbudet knyttet til den foreslåtte noteringen. Antallet aksjer som vil tilbys er ennå ikke besluttet. Provenyet vil bli brukt til generelle selskapsformål, melder TDN Direkt.Borr Drilling vil fortsette å være notert med ticker BDRILL på Oslo Børs, mens intensjonen er å notere aksjene med ticker BORR på Nyse.Tilbudet ventes å bli gjennomført etter at SEC har fullført sin vurderingsprosess, betinget av markedet og andre forhold.Goldman Sachs og DNB Markets er tilretteleggere.