Trøndere med massivt nedsalg i Solstad Offshore

SpareBank 1 SMN Invest har på to år fått redusert resultatet med nær 90 prosent. Nå dumpes det supplyaksjer i stor stil.

SpareBank 1 SMN Invest eide ved utgangen av året 5.729.026 aksjer i Solstad Offshore, og var med det offshorerederiets 7. største aksjonær.Et svært utfordrende offshoremarked kombinert med en enorm gjeldsbyrde har sendt rederiets aksjekurs kraftig ned.Ved utløpet av fjoråret var den bokførte verdien av aksjene 9,74 millioner kroner, mot en anskaffelseskost på 39.48 millioner kroner.I slutten av mars startet et massivt nedsalg som ifølge ferske aksjonærlister tilsynelatende ble fullført i forrige uke.Datterselskapet av trønderbanken SpareBank 1 SMN, har uansett falt ut av listen over de 30 største aksjonærene etter å ha solgt minst 1,25 millioner aksjer i forrige uke.Etter en opptur på nær 40 prosent den seneste måneden er Solstad-aksjen ned vel 7 prosent siden årsskiftet. 20. juni fikk rederiet nye betalingsutsettelser. SpareBank 1 SMN Invest, som også er en betydelig aksjonær i offshorerederiet Havila Shipping, fikk et resultat før skatt på 8 millioner kroner i 2018.Til sammenligning endte resultatet før skatt på 35,3 millioner kroner i 2017 og 73,7 millioner kroner i 2016.På to år har dermed resultatet falt med rett i underkant av 90 prosent.