Under forventning fra Evry i andre kvartal

Bommer grovt på analytikernes forventninger i andre kvartal

Evry melder om et resultat etter skatt på 131 millioner kroner i andre kvartal 2019, mot 113 millioner kroner i samme periode året før. Forventning var 159,25 millioner kronerResultat per aksje ble 0,35 kroner, mot 0,30 kroner ved samme korsvei i fjor. Forventning lå på 0,44 kroner. Resultatet før skatt ble 257 millioner kroner, sammenlignet med 250 millioner kroner året før. Forventning lå på 273,75 millioner kroner.Driftsresultatet ble 2.126 millioner kroner, mot 2.150 millioner kroner året før. Forventing lå på 2.152,50 millioner kroner.Driftsinntektene beløp seg til 3.178 millioner kroner, sammenlignet med 3.286 millioner kroner i andre kvartal 2018. Forventning var 3.298,86Estimatene er hentet fra BloombergOrganisk vekstEvry melder om en organisk vekst på 0,1 prosent i andre kvartal, og det er hovedsakelig finansielle tjenester som forårsaker veksten. EBITA-margin kommer inn på 11,2 prosent sammenlignet med 11,4 prosent i samme periode året før. Marginen reduseres som følge av to færre arbeidsdager i Sverige i andre kvartal, dette skriver selskapet i en melding i forbindelse med resultatslippet. KontantstrømKontantstrøm etter investeringer (capex) er trukket fra kom inn på 48 millioner kroner i ander kvartal, mot 290 millioner i samme periode året før. Nedgangen skyldes økte investeringer, samt lavere kontantstrøm generert fra operasjonell drift. TietoTidligere i år fusjonerte Evry med finske Tieto for å bli en av de mest konkurransedyktige software-selskapene i Norden. Fusjonen skal kunne skape verdier for aksjonærene, og kostnadssynergiene er oppgitt til rundt 720 millioner årlig. Kostnaden tilknyttet fusjonen er estimert til 1.152 millioner kroner - 1.344 millioner kroner. Videre er synergiene estimert til å tre i kraft med 60 prosent i 2021 og 90 prosent ved slutten av 2022. Det fremkommer av selskapets kvartalsrapport.Livestream her