Veidekke kutter CO2-utslippene med 75 prosent

Innfører fossilfrie byggeplasser på alle nye prosjekter.

Børs

Veidekkes byggevirksomhet i Oslo innfører nå fossilfrie byggeplasser på alle nye prosjekter, går det frem av en børsmelding.Dette utgjør ifølge selskapet et viktig skritt i retning av helt utslippsfrie byggeplasser.- Vi ser at en overgang til fossilfrie byggeplasser for våre prosjekter i Oslo vil bety en nedgang på nær 3.000 tonn CO2-ekvivalenter årlig. Dette utgjør en reduksjon på 74 prosent i forhold til 2018-tallene våre. Vi har de siste årene hatt stadig flere prosjekter som har drevet fossilfritt, så vi mener tiden nå er inne til å gjøre dette på alle våre nye prosjekter i Oslo, sier direktør Anders W. Haugen i Veidekke Bygg Oslo.Endringen innebærer blant annet en overgang fra fossilt til fornybart drivstoff.Veidekke har forpliktet seg til FNs 2-graders mål, og har som målsetning å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030.Les mer her.

veidekke
klima
co2-utslipp
byggebransjen
bærekraft
Nyheter
Børs