Venter bedre marked - ser oppside

Stolt Nielsen sparker i gang resultatsesongen. 

Børs

Stolt-Nielsen som blant annet driver med kjemikalietank og fraktterminaler, sparket som vanlig i gang resultatsesongen på Oslo Børs. Selskapet la i dag frem tall for sitt regnskapsmessige andre kvartal som endte 31. mai.Fasiten viste at tallene ble nogenlunde som ventet og nokså likt som første kvartal.Selskapet rapporterte inntekter på 519 millioner dollar, mot et konsensus-estimat på 515 millioner dollar. Clarksons Platou Securities hadde ventet 497 millioner dollar. Driftsresultatet kom inn på 42 millioner dollar, sammenlignet med konsensus og Clarksons-estimat på henholdsvis 48 og 44 millioner dollar. Som forventet er det ikke de største bevegelsene i Stolt-Nielsen-aksjen i dag. I skrivende stund er den opp 0,39 prosent til 103 kroner. Markedet har bunnet utI en kommentar til resultatet sier Stolt-Nielsen-sjef Niels G. Stolt-Nielsen: - Stolt-Nielsens resultat i andre kvartal var i hovedsak uendret fra første kvartal, ettersom kjemikalietankmarkedet ser ut til å ha bunnet ut.I rapporten skriver selskapet at med en ordrebok på syv prosent av den eksisterende tonnasjen, venter kjemikalietank-delen av selskapet, Stolt Tankers, at flåteutnyttelsen vil nå en bunn i 2019, gitt at fremtidig etterspørsel følger sin historiske vekstrate. Stolt Tankers venter dermed bedre fundamentale forhold i årene som kommer. Her får selskapet støtte av Pareto Securities og Clarksons som begge ser for seg at markedet for kjemikalietank vil hente seg inn i de nærmeste år. Risikoen begge ser for seg er avtakende økonomisk vekst. - Selv om etterspørselsveksten er mer usikker grunnet lavere global BNP-vekst, er høyere kjemikalieproduksjon i den amerikanske gulfen og Midt-Østen ventet å øke fraktetterspørselen. Kombinert, tror vi markedet sannsynligvis vil hente seg inn, kanskje betydelig, i 2020 og 2021, skriver Clarksons i en oppdatering. Ser oppsideBåde Clarksons Platou Securities og Pareto Securities ser pene oppsider i Stolt- Nielsen-aksjen.Clarksons har kjøpsanbefaling og kursmål på 20 dollar, tilsvarende 171 kroner. Det gir en oppside på rundt 65 prosent fra dagens nivå. - Med en verdsettelse på 0,5x NAV (Net asset value, verdijustert egenkapital), kan verdi-caset endelig få inntjeningsmomentum som støtter en reprising av aksjen, og vi gjentar derfor kjøpsanbefaling, skriver Clarksons. Pareto Securities har kjøpsanbefaling og kursmål 145 kroner. - Vi fortsetter å se på Stolt-Nielsen som en av de beste og tryggeste langsiktige shipping-aksjene, nå priset på et attraktivt nivå, skriver Pareto.

stolt-nielsen
pareto securities
clarksons platou securities
Nyheter
Børs