Verdens største kapitalforvalter opplevde fallende omsetning

Omsetningen til BlackRock falt, men nettotegningen mot aktivforvaltning var svært sterk.

Verdens største kapitalforvalter, BlackRock, presenterte tall for andre kvartal 2019 fredag.Inntjening per aksje endte på 6,41 dollar, mot 6,62 dollar per aksje ved samme korsvei året før og ventet 6,50 dollar per aksje. Omsetningen endte på 3,52 milliarder dollar, ned 2,2 prosent fra året før.Kostnadene steg fire prosent fra i fjor 2,25 prosent. De institusjonelle aktivt forvaltede fondene fikk 87,36 milliarder dollar med frisk kapital i kvartalet, opp fra 29,12 milliarder dollar i første kvartal.IShares ETFer og andre indeksprodukter hadde en netto kapitalstrøm på 36,10 milliarder dollar, opp fra 30,59 milliarder dollar i første kvartal.Internasjonale retailkunder trakk 4,7 milliarder dollar ut av BlackRock i kvartalet. Så langt i år har kundegruppen trukket ut hele 8,7 milliarder dollar.Ved slutten av kvartalet hadde kapitalforvalteren 6,84 billioner dollar til forvaltning, opp fra 6,30 billioner dollar året før.Aksjen stiger 0,81 prosent til 479,00 dollar.