Viktig nøkkeltall fra Europa

Konsumprisene i Tyskland steg 0,3 prosent månedsbasis i juni, mens de på årsbasis var opp 1,6 prosent.Det var på forhånd ventet en oppgang på 0,3 prosent på månedsbasis og 1,6 prosent på årsbasis, ifølge Direkt Makro