Volvat barberte overskuddet med 9 millioner

Til tross for økte inntekter, krympet Volvat overskuddet i fjor.

Publisert 29. juli 2019 kl. 13.48
Oppdatert 27. aug. 2019 klokken 17.45
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 280 ord
Den privateide helseaktøren Volvat Medisinske senter AS barberte overskuddet med 9,2 millioner kroner i 2018.
Resultat etter skatt var 4,2 millioner kroner for fjoråret, mot 13,4 millioner kroner året før. Dette tilsvarer en nedgang på 68,7 prosent.Til tross for at gjennomsnittlig antall årsverk gikk ned fra 262 i 2017 til 257 i fjor, økte lønnskostnadene for fjoråret med 11 millioner kroner til 203,6 millioner kroner.Det vil si at lønnsvekst per hode har økt med ni prosent.
Volvat er et heleid datterselskap av Capio Norge Holding AS, som igjen er heleid av Capio AB.Nytt legesenterNorges første private sykehus, som tilbyr tjenester innen allmennmedisin, spesialhelsetjeneste og kirurgi, har sin hovedvirksomhet på Volvat i Oslo, men har også legesentre i Bergen, Fredrikstad, Moss og Hamar.I slutten av 2018 ble det etablert et nytt medisinsk senter på Lillehammer, med oppstart i februar 2019.Økte kostnaderBåde inntekter og kostnader steg i fjor. Inntektene beløp seg til 614,4 millioner kroner, mot 607,1 millioner kroner i 2017.Kostnadene summerte seg til 610,7 millioner kroner, mot 588,9 millioner kroner og driftsresultatet endte på 3,7 millioner kroner, ned fra 18,2 millioner kroner året før.«Volvat hadde en omsetningsvekst på 1,2 prosent i 2018 sammenlignet med 2017. Forsikringssegmentet har hatt en fin økning med cirka 10 prosent i 2018 mens privatsegmentet nesten har vært uendret», heter det i årsberetningen.Volvat har også en del innenfor bedrift og offentlig, men dette utgjør en mindre del av virksomheten.Selskapets medlemsordning, som har eksistert siden 1985, og har ifølge årsberetningen «en stabil økende medlemsmasse». Volvat Medisinske Senter eier 100 prosent av aksjene i Mensendieck Klinikken Fysioterapi og Volvat Medisinske senter Nord- og Midt Norge. Selskapet eier også 51 prosent av aksjene i Orbita Øyelegesenter.Adm. dir. Per Helge Fagermoen besvarte ikke Hegnar.nos henvendelse mandag.