XXL-analytiker: - Dette blir ikke et stort vendepunkt

Pareto Securities gjentar likevel «kjøp». 

Børs

- Ettersom vi kun gjør noen mindre endringer i vårt 2019-21-estimat, beholder vi vårt kursmål på 36 kroner og gjentar «kjøp». For øyeblikket handler XXL-aksjen til 7x/6X 19e/20e EV/EBITDA.Det skriver Pareto-analytiker Gard Aarvik i en oppdatering fredag. I juni meldte XXL om at selskapet ligger bak forrige års EBITDA, uten at det ble spesifisert hvor mye.Aarvik tror mye av kvartalet blir reddet av den siste måneden, og at resultatet vil ligge på omtrent samme nivå som i fjor. - Med 50 prosent av Q2-EBITDA historisk generert i juni, venter vi XXL vil levere bedre y/y den siste måneden i kvartalet og og venter en EBITDA (eksl. IFRS 16) på 187 millioner kroner - på linje med forrige år (185 millioner kroner). Som i Q1 venter vi XXL vil rapportere negativ LFL-vekst (minus 2,5 prosent) men forbedrede bruttomarginer. Ikke noe vendepunkt- Ved salg av egne aksjer og ny waiver-enighet for tredje kvartal er vi trygge på XXLs likviditet. Mens dette gir handlingsrom til å fokusere på de operasjonelle aktivitetene, er ikke Q2 ventet å bli et stort vendepunkt. Vi venter en flat utvikling i EBITDA y/y, mens forbedringene i marginer er motvirket av en negativt LFL-salgsvekst, skriver Aarvik. - Vi er komfortable med likviditetssituasjonen og mens vi inkluderer konservative marginer og veksttall historisk mens vi beveger oss fremover, venter vi signifikante bedre resultater i andre halvdel av 2019. Vi ser også rom for profitabel vekst på lang sikt drevet av vekst i nettsalg, forbedret produkt/pris-miks og forbedringer i tilbudskjeden eller effektiviteten, mener Aarvik.XXL-aksjen er den siste måneden opp 41,1 prosent på Oslo Børs. Hittil i 2019 er aksjen opp 19,5 prosent, men er fortsatt ned 52,3 prosent det siste året. 

xxl
pareto securities
Nyheter
Børs