Åpner for nye eiere i Fredriksen-selskapene

CF-WESENBERG, CF Wesenberg

- Leter etter folk som er flinkere enn meg.

John Fredriksen åpner for å overlate mer ansvar og mer av eierskapet og oppfølgingen av selskapene i Fredriksen-gruppen til andre, skriver Finansavisen i sin fredagsutgave.– For selskapene kan det være greit å få inn flere dyktige folk som også har ressurser og vilje til å ta et ansvar på eiersiden, sier Fredriksen i et intervju med Finansavisen og shippingavisen TradeWinds fredag.– Dette er en tanke jeg har jobbet litt med og diskutert med Cecilie og Kathrine. Flere av selskapene er veldig store, og både det øverste ansvaret for ledelsen og eierstyringen krever kontinuerlig oppfølging og innsats. Døtrene mine skal ikke måtte leve med den arbeidssituasjonen jeg har hatt, sier Fredriksen i intervjuet.«Tenke langsiktig»– Det kunne vært fint etterhvert å overlate mer ansvar og mer av eierskapet og oppfølgingen av det til andre. Jeg ser etter mennesker som kan overta. Det må være folk som er flinkere enn meg og som tenker langsiktig og kan ta dette videre, sier rederen.Tidligere har gründeren, som fylte 75 år i mai, sagt at han ikke vil ha noe imot å bli en mindre eier i enda større selskaper og dermed åpnet opp for ytterligere konsolidering i flere av bransjene der Fredriksen-gruppen er representert.Tradingselskapet Trafigura i Amsterdam er nå på vei inn på eiersiden i Frontline med en aksjepost på vel åtte prosent i forbindelse med at Frontline overtar ti av selskapets suezmax-tankere.Nå ønsker Fredriksen å vokse med flere stortankere; VLCC-ere. Også en slik transaksjon kan gjennomføres med deloppgjør i form av utstedelse av nye aksjer i Frontline, noe som i tilfelle vil redusere Fredriksens eierandel ytterligere.«Kontrollert og ordnet»På spørsmål om det er realistisk at han skal gå helt ut av selskapene eiermessig svarer han:– Nei, antagelig ikke. Men andre kan komme inn på eiersiden og ta mer av ansvaret for den videre utviklingen. Det er det jeg ønsker, sier Fredriksen, som avviser at dette betyr at Fredriksen-gruppen er i spill.– Gjør jeg noe her, vil det skje kontrollert og ordnet og fordi det er til det beste for de selskapene dette måtte bli aktuelt for.Han erkjenner at det er snakk om summer i en størrelsesorden som gjør at dette er et lengre lerret å bleke, og at han uansett antagelig vil bli sittende med vesentlige aksjeposter i bedriftene selv.Fredriksen sier han uansett vil drive med shipping fortsatt, men tenker seg at han etterhvert kan eie og drive noen skip privat utenom børsselskapene.Se hele intervjuet i Finansavisens fredagsutgave, som er tilgjengelig som iPad-utgave fra klokken 21.00 i kveld, torsdag.