Åpner utbyttekranen i 2020

2020 Bulkers har sikret arbeid til halve flåten og melder om stor interesse for de gjenværende skipene. Investorene lokkes med saftige utbytter.

Tor Olav Trøims tørrbulkrederi 2020 Bulkers tok i forrige uke levering av sitt første nybygg.«Bulk Sandefjord» gikk rett inn på en 3-årig indeksbasert kontrakt med råvarekjempen Koch Industries. Raten på rundt 35.000 dollar dagen gjør at skipet seiler inn solide overskudd fra første stund ettersom rederiet kun behøver om lag 14.500 dollar pr. dag for å nå kontant break even.Med skip i drift vil regnskapstallene fremover bli vesentlig mer interessante enn tallene i halvårsrapporten som ble publisert tirsdag.Til tross for at kun ett av selskapets 8 scrubber-utstyrte Newcastlemax-bulkskip på 208.000 dødvekttonn er levert fra New Times Shipyard i Kina, er 4 allerede sikret arbeid – alle med Koch.Styret skriver i rapporten at de opplever sterk interesse fra førsteklasses befraktere for de gjenværende skipene, og at det jobbes kontinuerlig med å evaluere ulike tilbud. Det inkluderer faste og indeksbaserte-kontrakter, samt fraktkontrakter direkte med gruveselskaper.«De fordelaktige drivstoffkonsum-karakteristikkene til skipene, samt det faktum at alle nybyggene leveres med scrubbere, virker å være en viktig driver bak befrakternes interesse», skriver styret.PremiumraterAlle kontraktene er inngått til rater som representerer en betydelig inntjeningspremie, sammenlignet med vanlige Capesize-skip på 180.000 dødvekttonn, opplyses det.  For «Bulk Santiago» og «Bulk Seoul» er det inngått kontrakter med faste rater på henholdsvis 19.525 og 22.250 dollar. Varigheten er på 12-16 måneder, med oppstart i september og oktober i år.«Bulk Sydney» skal inn på en 3-årig indeksbasert kontrakt med Koch etter leveringen i januar 2020.Dagraten til «Bulk Sandefjord» på rundt 35.000 dollar reflekterer ifølge selskapet den ekstra kapasiteten og det lavere drivstofforbruket skipet har sammenlignet med en standard Capesize.FullfinansiertEtter å ha fått fremskyndet leveringsdatoene, vil halve flåten være levert ved utgangen av 2019. 2 skip seiler fra verftet i januar 2020, før de siste 2 leveres i henholdsvis april og mai.Hele nybyggprogrammet, som kommer på 382 millioner dollar inkludert byggetilsyn, er finansiert med 142 millioner dollar i innhentet egenkapital, og en bankfasilitet på 240 millioner dollar.1. juli ble det inngått en avtale med hovedaksjonær Trøim, som stiller med en rullerende kredittfasilitet på 5,5 millioner dollar til arbeidskapital. I tillegg har selskapet nylig mottatt forslag fra finansieringsinstitusjoner om finansering som kan frigjøre ytterligere kapital på kort til medium sikt.«Kapitalen kan potensielt bli returnert til aksjonærene i form av tilbakekjøp av aksjer eller utbytter», skriver styret.Utbytte i 2020Nettopp avkastning til aksjonærene i form av utbytte er sentralt for 2020 Bulkers.- Inntjeningspotensialet, i kombinasjon med vår lave kontant break even på om lag 14.500 dollar pr. dag, gir selskapet et sterkt grunnlag for å returnere kapital til aksjonærene gjennom utbytter når flåten er fullt ut levert, sa konsernsjef Magnus Halvorsen i forbindelse med opptaket til Oslo Axess i juli.Med de nåværende Capesize-ratene, er det ventet at skipene i spotmarkedet vil generere betydelig fri kontantstrøm over kontant break even. Så lenge Baltic 5TC-indeksen holder seg over 9.250 dollar pr. dag, vil Newcastlemax-skipene gå i null som følge av inntjeningspremien.Ettersom «Bulk Sandefjord» får selskap av ytterligere tre skip i drift i løpet av andre halvår, ventes det solide resultater allerede fra 4. kvartal i år.I halvårsrapporten opplyses det at det første utbyttet derfor er planlagt til 1. kvartal 2020.Som følge av at skipsprisene, og dermed risikoen, øker, foreligger det ikke planer om ytterligere utvidelse av flåten. Døren er imidlertid ikke lukket for andre løsninger.«Styret vil ha en opportunistisk tilnærming til konsolidering og M&A», heter det.