Advarer mot kursfall - anbefaler salg av aksjer

Investech anbefaler salg av aksjer i Equinor og Golden Ocean.- Equinor har brutt ned gjennom gulvet i den fallende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som åpner for sterkere falltakt. For aksjer med brudd ned gjennom gulvet i fallende trend, har den videre kursutviklingen vært sterkt negativ med et annualisert utvikling 7,8 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen. Kursdiagrammet viser ingen klar støtte på mellomlang sikt. Det er imidlertid langsiktig støtte ved 148 kroner, og et brudd under dette nivået kan innlede et videre fall ned mot 126 kroner. Det er motstand ved 176 kroner, skriver Investtech. - Volumbalansen er negativ og det kortsiktige momentumet er negativt med RSI på 30. Disse forholdene svekker aksjen ytterligere. Aksjen er maksimalt positiv på innsidehandler etter flere kjøp fra meldepliktige personer i juli og august, men det betyr lite for samlevurderingen. Vurdering: Salgskandidat, slår Investtech fast.- Golden Ocean Group ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har solgt til stadig lavere kurser for å komme seg ut av aksjen, og indikerer en negativ utvikling for bedriften, skriver Investtech. - Aksjen har reagert ned etter å ha testet motstand ved 59 kroner og har brutt støtten ved 53 kroner. Videre nedgang til 40 kroner eller lavere er signalisert. Negativ volumbalanse og avtagende momentum svekker aksjen ytterligere. Aksjen anses samlet sett teknisk negativ på mellomlang sikt. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også