AF Gruppen skal bygge boliger for Ferd Eiendom

Børs

AF Gruppen har ifølge en melding inngått avtale med Bråtejordet Tomteselskap AS om å bygge Bråtejordet B7, et boligprosjekt bestående av 125 leiligheter og 63 rekkehus ved Strømmen i Skedsmo kommune.Bråtejordet Tomteselskap AS er eid 80/20 av Ferd Eiendom AS og Mestergruppen Eiendom AS.Prosjektet er på 465 millioner kroner, opplyses det.  Tidligere trinn har solgt godt, prosjekteringen starter umiddelbart og oppstart bygging er planlagt fra fjerde kvartal 2019. Boligprosjektet består av tre byggetrinn og ferdigstillelse er forventet fjerde kvartal 2022.

af gruppen
ferd eiendom
Nyheter
Børs