Analytiker advarer - dette er høy risiko

I 2. kvartal 2019 fikk Shelf Drilling et resultat etter skatt på minus 29,7 millioner dollar, mot minus 42,4 millioner dollar året før. Omsetningen kom inn på 137,1 millioner dollar, mot 152,5 millioner dollar i fjor.Onsdag sluttet aksjen på 18,75 kroner etter et kursfall på hele 13,59 prosent.Det betyr at aksjen har falt hele 56,90 prosent hittil i år.I dag anbefaler Investtech salg av aksjen.- Shelf Drilling presenterte Q2-tallene onsdag. Markedet var ikke nådig og sendte kursen ned med over 13 prosent. Aksjen har brutt ned gjennom gulvet i den fallende trendkanalen på mellomlang sikt. Dette signaliserer enda sterkere falltakt, skriver Investtech. Analytikeren minner om at volumbalansen er negativ, noe som bekrefter trendbildet. RSI under 30 viser at momentumet i aksjen er sterkt negativt på kort sikt. Investorer har stadig gått ned i pris for å få solgt aksjen, noe som indikerer økende pessimisme og at kursen skal fortsette ned. - Høy risiko. Det er lite støtte under dagens nivå, noe som øker risikoen ytterligere. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også