Analytiker: Denne aksjen kan stige 409 prosent!

BerGenBio er en aksje som har svingt mye de siste årene. Den siste tiden har aksjen stort sett vært forbundet med kursfall.Nå velger analytiker Pål Falck i Arctic Securities å kutte kursmålet fra 70 til 65 kroner samtidig som han gjentar sin kjøpsanbefaling.Det som er oppsiktsvekkende er at det skjer samtidig som aksjen omsettes for 12,76 kroner (-2,15 prosent). Hittil i år har faktisk BerGenBio falt 52,21 prosent på Oslo Børs.For at kursmålet skal innfris må aksjen stige utrolige 409,40 prosent fra dagens nivå.Bloomberg kan fortelle at fem av fem analytikere som følger selskapet opererer med en kjøpsanbefaling. Det viser seg faktisk at kursmålet varierer fra 44 til 65 kroner.Mandag denne uken la BerGenBio frem sine kvartalstall. Selskapet fikk et resultat på minus 52,8 millioner kroner i 2. kvartal 2019, mot minus 49,2 millioner kroner for et år siden. Omsetningen ble kroner null, akkurat som året før.Selskapet hadde ved utgangen av kvartalet 324,4 millioner kroner i kontanter, mot 441,3 millioner kroner året før.