Analytiker frykter kursfall - anbefaler salg av børstaper

Børs

Investtech anbefaler salg av aksjer i B2Holding.- B2Holding har brutt ned gjennom gulvet i den fallende trendkanalen på mellomlang sikt. Investtechs forskning viser at den videre kursutviklingen har vært sterkt negativ for aksjer med brudd ned gjennom gulvet i fallende trend, skriver Investtech.Analytikeren slår fast at volumbalansen er sterkt negativ med høyt volum på dager med kursnedgang og lavt volum på dager med kursoppgang. Videre er det kortsiktige momentumet i aksjen sterkt negativt, med RSI under 30. Ifølge analytikeren indikerer det økende pessimisme hos investorene og videre kursnedgang for B2Holding. - Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.I skrivende stund omsettes aksjen for 7,57 kroner, ned 1,30 prosent.Det betyr at aksjen er ned 14,23 prosent den siste uken, den har falt 26,77 prosent den siste måneden mens den er ned 35,90 prosent hittil i år.

børs
investtech
b2holding
Nyheter
Aksjeanalyse
Børs
Aksjeanalyse