Analytiker: Kraftig risikoaversjon i markedet

Pessimismen dominerer enda.

«Det var kraftig risikoaversjon i markedet i går», skriver analytiker Joachim Bernhardsen  i Nordea Markets i morgenrapporten.Børsene var ned både i USA og Europa, og det er nytt fall på børsene i Asia i natt.Lange renter falt også betydelig, med 10år stat i USA ned 10 basispunkter.«Uroen kommer som følge av frykt for at politiske uroligheter skal ramme veksten i verdensøkonomien, uten at det var noen klare triggere for dette i går. Summen av handelskrig, uro i Italia, demonstranter i Hong Kong og utsikter til en populistisk president i Argentina ble bare for mye for markedet», skriver Bernhardsen.Fallet på 1,22 prosent på S&P500 må ifølge analytikeren karakteriseres som lite, når vi sammenligner med utviklingen i Argentina.«Etter at den populistiske kandidaten Alberto Fernandez vant første valgrunde i presidentvalget stupte både børser og pesosen. Argentinske pesos falt så mye som 40 prosent på det meste, men fallet har roet seg litt og svekkelsen er nå på «bare» 20 prosent».I dollartermer er Merval-børsen ned 37 prosent.«Svært kraftig fall»Lange renter i USA har kommet mye ned over de siste ukene. Det har trukket ned norske renter også. «Men rentefallet har i grunn pågått siden november, og siden da er lange renter ned omkring 175 basispunkter. Det er svært kraftig fall både i tid og størrelse. Et «vanlig» rentefall i USA er i snitt på 100 basispunkter og varer i underkant av 200 dager sammenlignet med den lokale rentetoppen før fallet. Bevegelsen vi nå ser på har vart i over 200 dager, og virker dermed strukket både når man ser på tid og størrelse», skriver Bernhardsen.Vi må ifølge analytikeren faktisk tilbake til finanskrisen for å finne tilsvarende kraftige rentefall.«Litt svakere går det i verdensøkonomien nå, men likhetstrekkene til finanskrisen er ellers få. Bevegelsen i rentemarkedet begynner dermed å se strukket ut».Viktigst tirsdagViktigste tall i dag blir ifølge Bernhardsen de amerikanske inflasjonstallene. I tråd med konsensus venter Nordea Markets at KPI-inflasjonen er uendret fra forrige måned og kommer på 2,1 prosent over året i juli. Noen betydelig oppgang i inflasjonen uteblir dermed.Fed ser i hovedsak på PCE-inflasjon som ligger litt under KPI.-inflasjon.«Det betyr at Fed er fortsatt ikke helt fornøyd med inflasjonen, slik at Fed er nok komfortable med å kutte renten noe mer. Fremover kommer økt toll på kinesiske varer i midlertid til å å dra inflasjonen noe opp, mens den sterke dollaren trekker i motsatt retning», skriver han i rapporten.Utover inflasjonstall er det i hovedsak «halv-viktige» tall på agendaen. Den amerikanske NFIB-undersøkelsen, en aktivitetsindeks for små bedrifter, er ventet å stige noe fra 103,3 i juni til 104.9 i juli.«Til tross for økt uro på grunn av handelskrigen holder optimismen blant amerikanske småbedrifter seg nær historisk høye nivåer i indikatorens 44-årige historie».Videre får vi ZEW-sentimentsindeksen fra Tyskland, britiske arbeidsledighetstall. Disse kan ifølge analytikeren skape noe spenning i markedene og er av særlig interesse etter en rekke dårlige nøkkeltall (eks. BNP, PMI, etc.) som har kommet i det siste fra disse to landene.