Analytiker spår kursoppgang - anbefaler kjøp

Investtech anbefaler kjøp av aksjer i BW Offshore.- BW Offshore Limited har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen har imidlertid reagert opp etter å ha testet støtten ved 48,30 kroner, skriver Investtech. Ifølge analytikeren ligger neste motstandsnivå rundt 54 kroner. Brudd på ett av disse vil indikere videre retning. - Volumbalansen er positiv, det vil si at aksjen har blitt handlet mer på dager med kursoppgang enn på dager med nedgang. Dette indikerer mer optimisme enn pessimisme blant investorene i synet på aksjen, skriver Investtech. - BW Offhore anses teknisk positiv. Vurdering: Kjøpskandidat, avslutter analytikeren.I skrivende stund omsettes aksjen for 52,30 kroner, opp 4,39 prosent.Det betyr at aksjen er opp 65,24 prosent hittil i år.


Les også