Analytiker stokker om - anbefaler ti aksjer

Fredag 9. august er det syv nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen fra Investtech av fire svenske, to norske, tre danske og en finsk aksje.Ukens norske bidrag er Schibsted og SpareBank 1 SR-Bank.Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt.Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.1. Schibsted A(SCHA.OL) - 8. aug 2019. Siste sluttkurs: 238.7 (-1.3)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Schibsted A og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 236 kroner. Videre oppgang til 250 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har også brutt opp gjennom motstanden ved cirka 234 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 234 kroner ved reaksjoner tilbake.Volumtopper og volumbunner korresponderer dårlig med topper og bunner i kursen. Dette svekker den stigende trenden og kan være et tidlig signal om et kommende trendbrudd. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.2. Bure Equity(BURE.ST) - 8. aug 2019. Siste sluttkurs: 178.4 (4.2)Bure Equity viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 175 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 175 kroner ved reaksjoner tilbake. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet.Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.3. Peab B(PEABB.ST) - 8. aug 2019. Siste sluttkurs: 81.25 (0.45)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Peab B og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har tatt ut objektivet ved 82.75 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen tester støtten ved cirka 81.00 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 81.00 kroner vil utløse et salgssignal. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig vending ned også i kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.4. Kesko B(KESKOB.HEX) - 8. aug 2019. Siste sluttkurs: 56.02 (1.12)Kesko B har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Kursen har også brutt gjennom taket ved 55.21 euro i en rektangelformasjon. Etablert brudd vil signalisere videre oppgang til 65.19 euro eller mer. Aksjen har støtte ved cirka 54.00 euro. Volumet har tidligere vært lavt rundt kurstopper og høyt rundt kursbunner. Dette svekker den stigende trenden og kan være et tidlig signal om et kommende trendbrudd. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Det indikerer økende optimisme hos investorene og videre kursoppgang for Kesko B. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.5. Elekta B(EKTAB.ST) - 8. aug 2019. Siste sluttkurs: 137.85 (1.55)En tilnærmet horisontal trendkanal er brutt opp på mellomlang sikt. En fortsatt sterk utvikling indikeres, og Elekta B har nå støtte ved eventuelle reaksjoner ned mot trendlinjene. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 128 kroner. Videre oppgang til 165 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 128 kroner. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.6. SpareBank 1 SR-Bank(SRBANK.OL) - 8. aug 2019. Siste sluttkurs: 96 (2.6)SpareBank 1 SR-Bank viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 95.70 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.7. Coloplast B(COLOB.CO) - 8. aug 2019. Siste sluttkurs: 811.4 (12.8)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Coloplast B og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 790 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 790 kroner ved reaksjoner tilbake. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.8. Genmab(GMAB.CO) - 8. aug 2019. Siste sluttkurs: 1269 (41.5)Genmab ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 1229 kroner. Videre oppgang til 1315 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 1190 kroner. Positiv volumbalanse indikerer at volumet er høyt på oppgangsdager og lavt på nedgangsdager, noe som styrker aksjen. Genmab anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.9. Royal UNIBREW(RBREW.CO) - 8. aug 2019. Siste sluttkurs: 506 (10.8)Royal UNIBREW viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 494 kroner. Videre oppgang til 538 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 500 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Negativ volumbalanse indikerer at volumet er høyt på nedgangsdager og lavt på oppgangsdager, noe som svekker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.10. Hoist Finance(HOFI.ST) - 8. aug 2019. Siste sluttkurs: 57.55 (0.4)Hoist Finance har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt.Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 44.78 kroner. Objektivet ved 52.57 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har støtte ved cirka 44.00 kroner og motstand ved cirka 62.00 kroner. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også