Analytiker stokker om - anbefaler ti aksjer

Fredag 23. august er det ti nye aksjer i Norden Topp 10. Dermed består listen fra Investtech av syv svenske, to norske og en dansk aksje. I denne runden er ingen finske aksjer med i det gode selskap.Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt.Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.1. Scandi Standard(SCST.ST) - 22. aug 2019. Siste sluttkurs: 70.8 (4.1)Scandi Standard viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har brutt gjennom taket ved 68.52 kroner i en rektangelformasjon. Etablert brudd vil signalisere videre oppgang til 78.30 kroner eller mer. Aksjen har støtte ved cirka 64.50 kroner. Positiv volumbalanse indikerer at kjøperne er aggressive mens selgerne er passive, og styrker aksjen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.2. Mips(MIPS.ST) - 22. aug 2019. Siste sluttkurs: 163.4 (-3.4)Mips ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen tester støtten ved cirka 161 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 161 kroner vil utløse et salgssignal. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.3. Fortnox(FNOX.ST) - 22. aug 2019. Siste sluttkurs: 145 (10)Fortnox ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 140 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.4. THQ Nordic B(THQNB.ST) - 22. aug 2019. Siste sluttkurs: 256.4 (-6.6)THQ Nordic B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 247 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 247 kroner ved reaksjoner tilbake. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.5. Frontline(FRO.OL) - 22. aug 2019. Siste sluttkurs: 71.1 (-0.75)Frontline ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 68.00 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.6. ICA Gruppen(ICA.ST) - 22. aug 2019. Siste sluttkurs: 483.2 (-1.7)ICA Gruppen har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt. Aksjen har støtte ved cirka 343 kroner. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt positivt, med RSI over 70. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.7. Nobia(NOBI.ST) - 22. aug 2019. Siste sluttkurs: 58.35 (-0.35)Nobia ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 57.60 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.8. Novo Nordisk B(NOVOB.CO) - 22. aug 2019. Siste sluttkurs: 354.85 (4.85)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Novo Nordisk B og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 345 kroner. Videre oppgang til 384 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 344 kroner. Novo Nordisk anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.9. Schibsted B(SCHB.OL) - 22. aug 2019. Siste sluttkurs: 251.2 (1)Schibsted B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 246 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.10. Wihlborgs Fastigheter(WIHL.ST) - 22. aug 2019. Siste sluttkurs: 149.8 (0.8)Wihlborgs Fastigheter viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 147 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 147 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også