Analytiker stokker om - anbefaler ti aksjer

Fredag 30. august er det åtte nye aksjer i Norden Topp 10, som nå består av åtte svenske og to norske aksjer. Denne gang er ingen danske og finske aksjer med i det gode selskap.Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt.Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.Les også: Hegnar: Hvis de får problemer er vi ferdige alle sammen1. Scandi Standard(SCST.ST) - 29. aug 2019. Siste sluttkurs: 73.4 (0.6)Scandi Standard har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, og signaliserer med det enda sterkere stigningstakt. Den positive utviklingen åpner imidlertid for korreksjoner tilbake fra dagens nivå. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 68.52 kroner. Videre oppgang til 78.30 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 64.50 kroner. RSI over 70 viser at momentumet i aksjen er sterkt positivt på kort sikt. Investorer har stadig gått opp i pris for å få kjøpt aksjen, noe som indikerer økende optimisme og at kursen skal fortsette opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.2. NCC B(NCCB.ST) - 29. aug 2019. Siste sluttkurs: 154.35 (4.4)NCC B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 153 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.3. Nyfosa AB(NYF.ST) - 29. aug 2019. Siste sluttkurs: 65.8 (1.7)Nyfosa AB viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga kjøpssignal fra en dobbel-bunn-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 62.45 kroner. Videre oppgang til 66.83 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 63.40 kroner. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres.Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.4. Norwegian Property(NPRO.OL) - 29. aug 2019. Siste sluttkurs: 12.2 (0.05)Norwegian Property viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 11.97 kroner. Videre oppgang til 12.34 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved cirka 11.70 kroner. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.5. Industrivärden A(INDUA.ST) - 29. aug 2019. Siste sluttkurs: 206.2 (4.6)Industrivärden A har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 201 kroner og motstand på 222 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 204 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.6. Essity B(ESSITYB.ST) - 29. aug 2019. Siste sluttkurs: 301.1 (4.4)Essity B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 296 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.7. Intrum(INTRUM.ST) - 29. aug 2019. Siste sluttkurs: 241.9 (2.9)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Intrum og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 238 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.8. Bakkafrost(BAKKA.OL) - 29. aug 2019. Siste sluttkurs: 543 (9)Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Bakkafrost og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 520 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 520 kroner ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.9. Fortnox(FNOX.ST) - 29. aug 2019. Siste sluttkurs: 149.8 (1.4)Fortnox har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 141 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 141 kroner ved reaksjoner tilbake.Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.10. Sectra B(SECT.ST) - 29. aug 2019. Siste sluttkurs: 379 (2.5)Sectra B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 360 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 360 kroner ved reaksjoner tilbake. RSI er over 70 etter en god kursoppgang de siste ukene. Aksjen har et sterkt positivt momentum og videre oppgang indikeres. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.